Skip to main content

Ffwpu

FFWPU blev grundlagt i 1996 af Dr. Pastor Sun Myung Moon og hans hustru Hak Ja Han Moon, som en bred interreligios og tvaerpolitisk NGO med den vision at virkeliggore verdensfred pa basis af harmoniske guds-centrerede familier. FFWPU bygger pa fundamentet af HSA-UWC (Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity) grundlagt i Sydkorea i1954 af Pastor Moon (i Danmark benaevnt Tongil Bevaegelsen og ogsa kendt som Unfication Church).