Manifesto de La Komunista Partio: Kun Enkonduko de Eric Hobsbawm

by , ,

Write The First Customer Review
Show Synopsis

Jen la fama Manifesto de la Komunista Partio, nomata ankam simple La komunista manifesto, kune verkita de Markso kaj Engelso fine de 1847 kaj aperinta en 1848. Tiu teksto estas ankam nuntempe la fundamento, sur kiu bazias marksisma teorio kaj praktiko, kaj samtempe bona kaj konciza ]losilo por la kompreno de tio, kio hodiam okazas en la mondo. Eric Hobsbawm en sia enkonduko opinias, ke la tiam junaj kaj geniaj amtoroj ne priskribis la kapitalismon tia, kia i montriis en ilia epoko, sed tia, kia i estas nuntempe, en nia ...

Filter Results
Shipping
Item Condition
Seller Rating
Other Options
Change Currency

Customer Reviews

Write a Review


This item doesn't have extra editions

loading